سه بوندس لیگایی در تیم فوتبال داماش گیلان

نامه الکترونیک چاپ PDF

با اضافه شدن امیل نول به تیم فوتبال داماش گیلان ، اکنون سه بازیکن با سابقه حضور در بوندس لیگای آلمان در این تیم حضور دارند.

ارستس جونیور آلوز برزیلی اولین بازیکنی بود که با سابقه حضور در بوندس لیگا به داماش گیلان پیوست . وی سابقه حضور در تیم فوتبال  هانزا روستوک المان را از سال 2007  تا 2010 میلادی دارد که تا کنون در تمرینات تیم توانسته است نظر کادر فنی و سرمربی تیم مهدی دینورزاده را به خود جلب کند .

پس از او مهدی مهدوی کیا به داماش گیلان پیوست که در بین بازیکنان ایرانی در آلمان ، بیشترین و درخشان ترین حضور را در بوندس لیگا داشته است . سومین بازیکن امیل نول است که  با پیشنه حضور در اینتراخت فرانکفورت تعداد بازیکنان بوندس لیگایی  داماش را به عدد سه رسانده است . وی یک فصل با مهدی مهدوی کیا در اینتراخت فرانکفورت بازی کرده است . امیل نول یک بازیکن آلمانی کنگویی تبار است.


 

از دنیای فوتبال

اخبار برگزیده


از گوشه و کنار فوتبال جهان